فرش ماهی

معرفی فرش


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/farshmsh/public_html/wp-content/themes/farshmahi/header.php:2) in /home1/farshmsh/public_html/wp-content/themes/farshmahi/http/post-views.php on line 15
  1. فرش ریز ماهی خوی با قدمت هزار ساله در رج شمارهای 22 الی 70 بافته می شود.
  2. این نقشه فرش در سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو (WIPO) مستقر در ژنو به نام شهرستان خوی به ثبت جهانی رسیده است.
  3. فرش ریز ماهی در حقیقت از حوضچه پر از ماهی الهام گرفته شده است.
  4. نزدیک ۳۰هزار بافنده فرش ریزماهی در شهرستان خوی فعالیت می کنند.
  5. نزدیک ۵۰۰ کارگاه قالیبافی در خوی به بافت طرح ریز ماهی مشغول هستند.
  6. سالانه حدود 60 هزار مترمربع فرش دستباف ‘ریزماهی’ خوی به كشورهای اروپایی صادر می شود.